V sodelovanju z Ljudsko univerzo Lendava je bilo v četrtek popoldan, v okviru Tedna vseživljenskega učenja izvedeno predavanje na temo »medvrstniško nasije«. Spoznali smo najpogostejše oblike, vrste in vzroke nasilnega vedenja v osnovnih in srednjih šolah. Ugotovili smo,  da si pred tem problemom ne smemo zatiskati oči in da je potrebno preventivno ukrepati. V preventivno ukrepanje morajo biti vključeni vsi členi trikotnika, saj sicer preprečevanje nasilja ni uspešno. Če starši vedo za nasilje, morajo poiskati rešitev v sodelovanju s šolo, učitelji, učenci. Napačno je to, da se samo išče krivca.

Vsi skupaj smo se naučili in spoznali: SKUPAJ ZMOREMO VEČ!