12.7.  je bil v časopisu Népújság objavljen članek o Hiši generacij PEREC.

Članek lahko preberete TUKAJ.

Sledi povzetek v slovenščini.

POTREBA PO NOVIH PROSTORIH

 V okviru projekta Dvojezične osnovne šole II, je bila v Lendavi v mesecu novembru 2017 ustanovljena HIŠA GENERACIJ, ki smo jo poimenovali PEREC. PEREC ima svoj prostor v Dvojezični osnovi šoli II, v stavbi nekdanjega vrtca v ulici Heroja Mohorja 1.

Naš glavni in osnovni namen je krepitev medgeneracijske pomoči na ravni lokalnih skupnosti, vzpostavitev vezi med različnimi generacijami ljudi ter dvig ravni socialne vključenosti tako starejših kot mlajših. Želimo tudi ozaveščati prebivalstvo o medgeneracijski solidarnosti in povezanosti, inkluzij in sprejemanju drugačnosti ter o negativnih učinkih socialne izključenosti.

S projektom PEREC Hiša generacij Lendava želimo posebno pozornost posvetit ohranjanju etnografskega izročila ter krepitve jezikovnih kompetenc prebivalstva. Zavedamo se tudi vse večjega pomena telesne aktivnosti, ki je v sodobnem času vedno manj samoumevna.

Dvojezična osnovna šola II je v začetku leta pridobila status organizacije s prostovoljskim programom. S tem namenom je bil sprejet interni Prostovoljski program, zavod pa vpisan v Vpisnik prostovoljskih organizacij. Ob dveh redno zaposlenih smo sklenili še  štiri pisne Dogovore o prostovoljstvu, več prostovoljk pa je delovalo na podlagi ustnega dogovora in podpisane izjave o prostovoljstvu.

V okviru programa medgeneracijskega centra smo izvedli nekatere dejavnosti. V februarju, marcu in maju smo izvedli serijo kulinaričnih delavnic s poudarkom na tradicionalni kulinariki. Poseben sklop so predstavljale kulinarične delavnice, ki smo jih izvedli skupaj v sodelovanju z Ljudsko univerzo Lendava in VNRC Dolinsko ter članicami Društva upokojencev Lendava. Na ta način smo zadovoljili potrebe po medgeneracijskem druženju in izmenjavi tradicionalnih kulinaričnih znanj.

Enkrat mesečno je naša prostovoljka izvajala dejavnost RazGIBano popoldne – športno gibalno dejavnost za stare starše z vnuki in vnukinjami. Na ta način smo poskrbeli za gibanje dveh generacij, ter ozaveščanje o pomenu gibalne aktivnosti.

Prav tako je naša prostovoljka izvajala dejavnost Pravljična ustvarjalnica po načelu dramske pedagogike za predšolske in osnovnošolske otroke. Dejavnost temelji na krepitvi ustvarjalnosti v izražanju na različnih področjih, tudi jezikovnem.

Tedensko je potekala dejavnost Po(vezovanje) PO(moč) PO(znanje), kjer je naša prostovoljka nudila pomoč otrokom pri učenju in vključevanju. Poseben poudarek je bil na učenju Slovenščine otrok priseljencev. Zagotovo lahko potrdimo, da bo ta dejavnost delovala tudi v naslednjem šolskem letu, saj je bil odziv zelo pozitiven.

V aprilu, maju in juniju smo organizirali serijo predavanj na temo izzivov nosečnosti in materinstva, preprečevanja nasilja nad starejšimi ter medvrstniškega nasilja. Pridružili smo se tudi Festivalu migrantskega filma, ki ga letno organizira Slovenska filantropija in predvajali tri kratke filme na temo migracij in migrantov.

Poleg dejavnosti, ki sva jih izvajali v sodelovanju s strokovnimi delavci šole ( vključevanje v vzgojno izobraževalni program oddelkov podaljšanega bivanja DOŠ II Lendava), sva sodelavki projekta PEREC povabili k sodelovanju tudi lokalna društva in javne ustanove. Nepozaben pečat je učencem DOŠ II pustil obisk pri nogometaših Nogometnega kluba Nafta 1903. Na ta način smo želeli javnost ozaveščati o pomenu vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, inkluziji le-teh ter povečati njihovo vključenost v družbo.

Od meseca maja, se v okviru Dvojezične osnovne šole II Lendava in kuhinje, ki deluje znotraj šole ponuja prehrana za zunanje odjemalce. Upokojencem in drugim ranljivim skupinam se tako ponuja prehrana po posebej ugodni ceni. S tem želimo pripomoči k zmanjševanju socialnih razlik med prebivalstvom. Kuhinja obratuje od ponedeljka do petka, ob vikendih in praznikih je zaprta.

Za zaključek lahko povemo, da se je od ustanovitve Hiše generacij PEREC izkazalo, da je v lokalnem okolju potreba po možnosti druženja in neformalnega udejstvovanja v veliki meri že zadovoljena, vendar ostajajo tudi na tem področju določene možnosti še odprte.

Ugotavljamo, da je največji problem Hiše generacij prostor oziroma potreba po urejenih prostorih, kjer bi se določene dejavnosti lahko odvijale. Zato srčno upamo, da bi bila naša prošnja glede tega problema pri pristojnih organih, ki so odgovorni za te zadeve čim prej uslišana in realizirana. Kajti z novimi prostori bi aktivnosti in navsezadnje tudi program dejavnosti Hiše generacij PEREC zaživele v novi luči in še večjem obsegu.