DELOVNI ČAS/MUNKAIDŐ

pon.-pet.  9:00-11:00

NASLOV/CÍM:

PEREC
Hiša generacij Lendava
Nemzedékek háza, Lendva
Ulica heroja Mohorja 1
9220 Lendava/Lendva

PRIHAJAJOČI DOGODKI

V Lendavi vrata odpira projekt Hiša generacij, ki smo jo poimenovali Perec. Želimo si ustvariti toplo in domače vzdušje, kjer se bodo prepletale vezi ter znanja in poznanja različnih generacij.

 

Naš osnovni namen je krepitev medgeneracijske pomoči na ravni lokalnih skupnosti, vzpostavitev vezi med različnimi generacijami ljudi ter dvig ravni socialne vključenosti tako starejših kot mlajših. Želimo tudi ozaveščati prebivalstvo o medgeneracijski solidarnosti in povezanosti, inkluziji in sprejemanju drugačnosti ter o negativnih učinkih socialne izključenosti. S tem namenom se bomo srečevali, družili ter izmenjevali izkušnje in znanja preko različnih dejavnosti.

Cilji, ki jih želimo doseči so: aktivno vključevanje vseh starostnih skupin v socialno in družabno življenje, dvig ravni medgeneracijske solidarnosti in sprejemanja drugačnosti, spodbujanje prostovoljstva ter prispevek k zmanjšanju negativnih učinkov demografskih sprememb.

Lendava predstavlja s svojo mavrico jezikov, narodnosti, kultur in navad, ki se tukaj med seboj prepletajo, prav poseben prostor, ki ga želimo takega tudi ohraniti in negovati. V ta namen bomo v projektu Hiši generacij Perec posvetili posebno pozornost ohranjanju etnografskega izročila ter krepitvi jezikovnih kompetenc prebivalstva. Zavedamo se tudi vse večjega pomena telesne aktivnosti, ki je v sodobnem času vedno manj samoumevna. Ustvarjali bomo tudi možnosti, kjer bo ustvarjalnost in umetniško izražanje imelo prosto pot.

Delovanje projekta Medgeneracijske hiše Perec koordinira Dvojezična osnovna šola II Lendava, njen ustanovitelj pa je Občina Lendava.

Lendván megnyitotta kapuit a Nemzedékek Háza projekt, melynek a Perec nevet adtuk. Kellemes, otthonos hangulatot kívánunk teremteni benne, hogy teret adjon a nemzedékek közötti együttműködésnek, a tudás és az ismeretek átadásának.

Alapvető célunk a generációk közötti segítségnyújtás erősítése helyi szinten, a nemzedékek közötti kapcsolatok építése és a társadalmi integráció szintjének emelése az idősek és fiatalok körében. Továbbá tudatosítani szeretnénk a lakosságban, milyen fontos a társadalmi szolidaritás és összetartás, a befogadás, a másság elfogadása, és milyen negatív hatásai vannak a társadalmi kirekesztettségnek. Ezzel a céllal szervezünk találkozókat, a különféle tevékenységek révén pedig lehetőséget biztosítunk a tapasztalatcserére és a tudás megosztására.

Kitűzött céljaink: minden korosztály bevonása a társadalmi és társasági életbe, a társadalmi szolidaritás és a másság elfogadásának magasabb szintre való emelése, az önkéntesség ösztönzése és a demográfiai változások negatív hatásának csökkentése.

Lendva a nyelvek, nemzetek, kultúrák és szokások színes kavalkádjával különös hely, melyet szeretnénk ilyennek megőrizni. E célból a Nemzedékek Házában külön figyelmet fordítunk a népi hagyományok megőrzésére és a lakosság nyelvi kompetenciáinak erősítésére. Tudatában vagyunk a testmozgás egyre növekvő jelentőségének, ami a modern korban egyre kevésbé magától értetődő. Szabad teret engedünk a kreativitásnak és a művészi alkotásnak is.

A Perec – Nemzedékek Háza projekt működését a II. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola koordinálja, alapítója pedig Lendva Község (link).